Webbsidan Investeringssparkonto.se är ägd och skapad av Sparsam Skatt. Vi erbjuder rådgivning och är specialiserade på frågor som avser internationell beskattning inom följande områden:

Holdingbolag utomlands; omstrukturering av svenska bolag och därefter utflyttning av entreprenörer, företrädesvis till länder som Portugal, Malta, Schweiz m fl.

Pensionering utomlands; utflyttning av resursstarka privatpersoner med betydande pensionsbestånd, företrädesvis till länder som Frankrike, Portugal och Malta.

Kontaktuppgifter:
Sparsam Skatt
Kaptensgatan 6
114 57 Stockholm
​www.sparsamskatt.se

Kontakta oss gärna